නාභිගත rf සම තද කිරීමේ යන්ත්රය

  • Professional Microneedle Fractional Rf Thermagic Skin Tightening Beauty Machine

    වෘත්තීය මයික්‍රොනීඩල් භාගික Rf Thermagic Skin Tightening Beauty Machine

    එය කිසිදු අක්‍රියතාවයක් සහ ශල්‍යකර්ම අවදානමක් නොමැතිව මුහුණ සහ ශරීරය තද කර මූර්තිමත් කිරීම සඳහා වන ආක්‍රමණශීලී නොවන ප්‍රතිකාරයකි.එය කොලජන් වලින් පොහොසත් සමේ ගැඹුරු ස්ථර උණුසුම් කිරීමට රේඩියෝ සංඛ්යාත තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.තාපය පවතින කොලජන් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට සහ නව කොලජන් නිපදවීමට උපකාරී වන අතර එමඟින් සම මතුපිට සිනිඳු බව සහ වයනය වැඩි දියුණු කරයි.